Algemene ledenvergadering (aanmelden verplicht)

Traditioneel begint het seizoen met een ALV. Vanwege het Corona-virus dient u zich van te voren aan te melden indien u komt via svonesimus@gmail.com.

 1.  Opening
 2.  Vaststellen agenda
 3.  Ingekomen stukken
  1. geen ingekomen stukken
 4.  Notulen ALV 29-08-2019
 5.  Verslag van de secretaris
 6.  Verslag van de voorzitter
 7.  Verslag van de externe competitieleider
 8.  Verslag van de interne competitieleider
 9.  Verslag van de penningmeester en invulling kascommissie 2019-2020
  1. Kascommissie Rolf de Jong en Willem van Randwijk
 10.  Aftreden bestuursleden
 11.  Pauze
 12.  Verkiezing bestuursleden en samenstelling kascommissie 2020-2021
 13. Vaststellen Corona-document en aanwijzen Corona-coördinator(en)
 14.  Interne competitie 2019-2020 en 2020-2021
 15.  Externe competitie 2020-2021
 16.  Begroting seizoen 2020-2021
 17.  Rondvraag

The event is finished.

Datum

10 sep 2020
Expired!

Tijd

20:00 - 23:30
Categorie
Go to Top