Antwoorden workshop

 

1.Nezhmetdinov-Konstantinov 1936
1.c3 Lc3 2.bc3 Dc3 3.Dd2 Da1 4.Lb1 ! en Lb2 volgt met damewinst. Zwart gaf op.
2.Nezhmetdinov-Yermolin 1946
1.Pf5! Dc5 2.Le3 Dc7 3.Ph6 Kg7 (of Kf8) 4.Tf7 mat.
3.Nezhmetdinov-Baskin 1948
1.Tb4 Kc6 2.Tb6! Kc5 3.Pa4 Kc4 4.b3 Kd4 5.Tb4 mat. Daarom Kf2!
4.Nezhmetdinov-Romanov 1950
1.Dg5 g6 2.Pe7 Kg7 3.Td7! Ld7 4.Df6 Kh6 5.Tf5! Da7 6.Kf1 Opgegeven, zwart loopt mat.
5.Nezhmetdinov-Kamishov 1950
1.h4 ! Zwart gaf op.
6.Nezhmetdinov-Estrin 1951
1.Lb6 Tb6 2.Pg7 Kg7 3.Pd4 Dc8 (indien 3…Dd7 dan 4.Pf5 Kg8 5.Dg3 Pg4 6.Dg4 Tg6 7.Ph6 met damewinst) 4.Pf5 Kg8 5.Dg3 Pg4 6.Dg4 (indien 6…Tg6 dan Pe7) Opgegeven.
7.Nezhmetdinov-NN 1951
1.Db3!! Da1 2.Lb2 Db1 3.Pf3!! Dh1 4.Pe5 e6 5.Ld7 Td7 6.Db8 Td8 (indien 6..Ke7 dan 7.Pc6 mat) 7.Db5 Ke7 8.Db7 Kf6 9.Df7 Kg5 10. Pf3 Kh5 11.g4! Kg4 12.De6 Kf4 13.Le5 Ke4 14. Pg5 mat!
8.Nezhmetdinov-Aronin 1953
1. Lg5!! en wint.
9.Nezhmetdinov-Borisenko 1954
1.Dh6!! Kh6 2.Pe6 Kg6 (of 2…Kh5 24.Ld1 en zwart gaat één zet eerder mat) 3.e5 Kh5 4.Ld1 Kg6 (4…Kh4 5.g3 Kh3 6.Pf4 mat) 5.h5 Kf5 6.Pd4 mat.

10.Nezhmetdinov-Kasparyan 1954
1.Le6!! Th8 (indien 1…Tf2 dan 2.Df2 De6 3.Df8 en zwart gaat ten onder)
2.Lh3 Pg6 3. Tf7 Kh6 (3…Df7 was zwarts beste kans. Er had kunnen volgen 4. Tf7 Kf7 5.Df5 [maar niet 5.Df2 Pf4!! en wit heeft niet meer dan remise na 6.gf4 Td3] Kg7 6.Df6 Kh6 7.Lf5 Tg8 8.e6 Td2 9.Kh3 Tf2 10.g4 Tf3 11.Kg2 Ta3 12.e7 Ta2 13.Kf1 en wit wint)
4.Dg6!! Opgegeven, mat is onvermijdelijk (4…Kg6 5.Tf1f6 Kg5 6.Tf5 Kg6 7.T7f6! Kh7 8.Th5 Kg7 9.Tg5 Kh7 10.Lf5 mat )
NB Nezhmetdinov analyseert 2…Td3 (het sterkste antwoord) ipv 2….Pg6. Tijdens de partij dacht hij dat 3.Tf7 wint want na 3…Kg8 4.Dg2 Dg2 4 Kg2 Td2 5.Tf1f2 Tf2 6.Kf2 Pg6 7.Le6 Th7 8.Ta7 Kh8 9. Th7 Kh7 10Lf5 Kh6 11 Lg6 Kg6 12 g4 wint wit. Maar toen zag hij dat zwart beter 4..Td2 kan spelen ipv 4…Dg4 met als vervolg 5.Tf1f2 Tf2! 6.Tf2! Dg2 7. Kg2 Pg6 en wit bereikt niets. Indrukwekkend allemaal. Eenmaal thuisgekomen vond hij een variant die wit voordeel zou moeten geven, maar Houdini is niet onder de indruk. Die geeft onveranderlijk 0.00
11.Nezhmetdinov-Chistyakov 1956
1.Pf5 ! dwingt zwart de verbinding van zijn torens te onderbreken. (1..Dc7 is slecht wegens 2.b4 en 1…Lf5 stuit op 2.Df5 Kc7 3.Df7 Dd7 4.Te7)
Het vervolg was: 1…Df8 2.Db5 ! Tc8 (op 2…Tb8 volgt 3.Te5 met de dreiging 4.Td5) 3.Db7 Tc7 4.Db5 a6 5.Dd3 Db8 en wit won snel.
12. Vasyukov-Nezhmetdinov 1956
1…Ld4!! 2.Dd4 Pf5 3.Dd1 (3.Dh8 Kf7 4.Dc3 Pg3 5.Kh2 Pe2 wint de kwaliteit) 3…e3 4.Le5 e2! 5.De1 Pg3 6.Kh2 Pf1 7.Kh1 Dg3! Opgegeven
13.Gurgenidze-Nezhmetdinov 1957… Tf2 ! 2.Kf2 (Na 2.Df2 Tf8 verliezen zowel 3.De1 Tf1! 4.Df1 Le3 als 3.Pf3 Le3 4.De3 Dg3)
2…Dh2 3.Ke1 Dg3 4.Kd2 De5 5.Pd5 Dg5 Opgegeven
14.Nezhmetdinov-Kotkov 1957
1.Pc7!! Dc7 2.Dd5 Kh8 3.Te8 (met de dreigingen Df7 en Lf7) Pf6 4.Tf8 Lf8 5.Lb2! Dat was zijn idee, een dodelijke penning!
1.Te8! Zwart gaf op.

15.Boleslavsky-Nezhmetdinov 1958
1….Pg2! 2Kg2 Pf4 3.Kh1 (na 3.Kg1 komt beslissend 3…Ph3 4.Kg2 Df2! 5.Kh3 Ld7 6.Pf5 Lf5 7.ef Df3 8.Kh2 Td2)
2…Df2
Wit gaf op.
16.Nezhmetdinov-Tal 1961
1.Pf6! Df6 2.Dd4! Kf8 3.Te5 Dd8 (indien 3…Td8, dan 4.Te8!) 4.Tf5 gf5 5.Dh8 Ke7 6.Dg7 Ke6 7.gf5
Zwart gaf op.
17.Belov-Nezhmetdinov 1961
1….Pc4 ! De zwarte stukken breken nu door over de witte velden. Er volgde.
2.bc4 Lc4 3.Kf2 Ld3 4.Ld3 c4 5.Kg3 Td3 6.Db2 (andere voortzettingen verliezen eveneens 6.Df4 Te2 of 6.Df2 Df6 7.Tb1 Dg6 gevolgd door 8…Tf3 en 9..Db1 of 6.Dc2 Dg6 7.Kh2 Dd6)
6…Dg6 7.Kf2 De4 8.Ld2 Tf3! 9.gf3 Dh4 En wit gaf op.
18.Nezhmetdinov-Sergievsky 1966
1.e5! de5 2.Dc5 Ke8 3.Tf6 Zwart gaf op want na 3…gf6 volgt vernietigend 4.Pe4
19.Langeweg-Nezhmetdinov 1972
1…Lh4! De zwarte loper is onkwetsbaar en als de witte loper wijkt volgt Td8 met een eenvoudig gewonnen eindspel. Wit gaf op.
20.Kirpishnikov-Nezhmetdinov 1973
1…c4 2.bc4 Tb7! 3.Kf1 h3 4.g3 Ph5 5.Te1? (beter 5.Dc8) Pg7 6.Dc8 Tb2 7.Kg1
7…Tb1!! en wit gaf op.